Prioritatea 6 - O regiune atractivă

Prioritatea 6 - „O regiune atractivă” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 finanțează proiecte care promovează patrimoniul cultural, patrimoniul natural, turismul sustenabil și securitatea în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

În cadrul acestei Priorități potențiali aplicanți pot fi:

  • unități administrativ-teritoriale (UAT) județ, comună, oraș, municipiu sau municipi reședință de județ;
  • autorități publice locale sau centrale;
  • unități de cult;
  • parteneriate între UAT județ și UAT comună, oraș, municipiu sau municipiu reședință de județ.

Prioritatea 6 - „O regiune atractivă” are două Obiective specifice:

  • RSO5.1 - „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”;
  • RSO5.2 - „Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane”.