Reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat, joi, 23 noiembrie 2023, la Ansamblul Palatului Brâncovenesc, din localitatea Potlogi, reuniunea Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

La evenimentul prezidat de Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Muntenia, au participat Nicola Aimi – reprezentantul DG Regio, Corneliu Ștefan - președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Cristian Daniel Stan, primarul municipiului Târgoviște, Gabriela Manuela Călin - directorul Autorității de Management (AM) a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și Andreea Mirela Tache - directorul Cabinetului Directorului General din cadrul Agenției.

De asemenea, la reuniune au fost prezente aproximativ 60 de persoane, dintre care 23 de membri cu drept de vot și șapte observatori.

Au fost prezenți și alți reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților publice centrale și locale din Sud-Muntenia, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar, de cercetare, reprezentanți ai societății civile în domeniul protecției mediului, promovării patrimoniului cultural și natural și ai promovării drepturilor fundamentale ale omului și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și a nediscriminării.

În cadrul ședinței a fost prezentată și aprobată minuta primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare din data de 12 iulie 2023, Metodologia de selectare a criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor finanțate prin PR SM 2021-2027, stadiului elaborării „Foii de Parcurs Regionale pentru consolidarea capacității administrative a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia”, precum și prezentarea și aprobarea “Planului Multianual de Evaluare al PR SM 2021 – 2027”.

De asemenea, au fost prezentate criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor finanțate în următoarele apeluri de proiecte:

  • „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare”,
  • „Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră”,
  • „Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă”,
  • „Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă”,
  • „Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în  educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”,
  • „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru municipii reședință de județ și zonele urbane funcționale ale acestora”,
  • „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud Muntenia pentru comune, orașe și municipii, altele decât municipiile reședință de județ”.

Autorității de Management a PR SM 2021 – 2027 a prezentat propunerilor privind modificarea PR SM 2021 – 2027 în vederea preluării spre finanțare a fazei a II-a a proiectelor finanțate din POR 2014 – 2020 și a introducerii Obiectivul Specific 2.4 privind „Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice”, în vederea finanțării proiectelor a căror documentație tehnico-economică a fost pregătită prin intermediul Facilității de finanțare ELENA.

CM PR Sud-Muntenia este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 și a fost constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 privind dispozițiile comune. Este constituit din 33 de membri cu drept de vot, iar la ședințe pot participa membrii observatori, precum și reprezentanții Comisiei Europene - cu rol de monitorizare și consultativ. De asemenea, la reuniunile CM PR SM pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor administrației publice centrale și locale, precum și ai altor organizații și entități.

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia examinează:

• progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului;

• orice probleme care influențează performanța programului și măsurile de remediere;

• progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare constatărilor;

• acțiunile în legătură cu comunicarea și vizibilitatea;

• îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe întreg parcursul perioadei de programare;

• progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, parteneri și beneficiari, dacă este cazul.

Totodată, CM PR Sud-Muntenia aprobă:

• metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora;

• raportul final privind performanța programului;

• planul de evaluare și orice modificare a acestuia;

• orice propunere de modificare a programului, formulată de Autoritatea de Management.

 

ADR Sud-Muntenia este Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul exercițiu financiar peste 1,57 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Mai multe detalii despre Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, găsiți publicate pe site-ul: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/

 

 

Distribuie aceasta pagină pe :