A fost lansat apelul de proiecte destinat creșelor și grădinițelor

macheta-anunt-lansare-apel (1)_3.png

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat marți, 30 aprilie 2024, apelul de proiecte destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar din regiunea Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte aferent Ghidului solicitantului „Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, Prioritatea 5 - O regiune educată, Obiectivul Specific RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Operațiunea A – destinată învățământului antepreșcolar și preșcolar.

În cadrul apelului de proiecte vor fi finanțate:

- construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale publice destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe, gradinițe);

- dezvoltarea de aplicații și soluții pentru digitalizarea procesului educațional, precum și dotarea cu echipamentele necesare;

- comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală;

- activitățile de tip FSE+, fiind activități conexe în cadrul proiectelor.

Solicitanţi eligibili:

  • UAT-uri din regiunea Sud-Muntenia, din mediul urban și rural;
  • Instituții ale administrației publice locale aferente UAT-uri din regiunea Sud-Muntenia, din mediul urban și rural;
  • Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale şi instituții ale administraţiei publice locale aferente UAT-urilor. Liderul asociației va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritorială.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 8.247.717,41 euro/ 40.992.805,07 lei, din care:

  • FEDR - 3.957.254,81 euro/ 19.668.347,86 lei;
  • Buget de Stat – 4.290.462,60 euro/ 21.324.457,21 lei.

Perioada de depunere a proiectelor: 

•          28.06.2024 ora 08:00;

•          27.12.2024 ora 12:00.

Pregătirea cererilor de finantare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului, 2021-2027.adrmuntenia.ro, întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Apelul este de tip competitiv cu depunere continuă și cu termen limită de depunere 27 decembrie 2024, ora 12:00.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid4542a--sprijin-acordat-invatamantului-anteprescolar-si-prescolar-pentru-im/apel/95

Distribuie aceasta pagină pe :