A fost lansat apelul de proiecte destinat patrimoniului din comune, oraşe şi municipii, altele decât reşedinţa de judeţ

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat luni, 27 mai 2024, apelul de proiecte destinat domeniului cultural şi patrimoniului natural din regiunea Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte aferent Ghidului solicitantului „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru comune, oraşe şi municipii, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ”, Prioritatea 6 - O regiune atractivă, Obiectivul Specific RSO 5.2 - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, și a securității în alte zone decât cele urbane, Operațiunea B – destinată comunelor, oraşelor şi municipiilor, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ.

Activităţi eligibile:

 • Protecția, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin activități de restaurare, consolidare, extindere, accesibilizare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice de categoria A, inclusiv servicii de digitizare/digitalizare în scop educativ, precum și activități de marketing și promovare turistică;
 • Elaborare/actualizare SIDU;
 • Investiții privind  infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului;
 • Comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Solicitanţi eligibili:

 • Unităţi administrativ-teritoriale municipii (altele decât municipiile reședință de județ) din regiunea Sud-Muntenia;
 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe din regiunea Sud-Muntenia;
 • Unități administrativ-teritoriale Județ;
 • Unităţi administrativ-teritoriale comune;
 • Unități de cult;
 • Autorități publice locale

Parteneriate între aceste entități, respectiv:

 • Unitate administrativ-teritorială municipiu/oraș/județ/comună, în calitate de lider de parteneriat, cu UAT din zona urbană funcțională a municipiului sau orașului/UAT din zona rurală/autoritate a administraţiei publice locale/ unitate de cult, în calitate de partener;
 • Autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider al parteneriatului, cu unități de cult, în calitate de partener.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 14.786.349,42 euro din care:

 • FEDR - 12.568.397 euro;
 • Buget de Stat – 2.217.952,42 euro.

Perioada de depunere a proiectelor: 

•          26.06.2024 ora 08:00;

•          27.01.2025 ora 15:00.

Pregătirea cererilor de finantare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului, 2021-2027.adrmuntenia.ro, întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Apelul este de tip competitiv cu depunere continuă și cu termen limită de depunere 27 ianuarie 2025, ora 15:00.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid5652b--promovarea-dezvoltarii-integrate-si-incluzive-in-domeniul-cultural-/apel/131

 

Distribuie aceasta pagină pe :