A fost lansat apelul de proiecte privind eficientizarea energetică a clădirilor publice din regiunea Sud-Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat joi, 1.02.2024, apelul de proiecte privind eficientizarea energetică a clădirilor publice din regiunea Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte aferent Ghidului Solicitantului „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice”, Prioritatea 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu. Obiectiv de Politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile. Obiectivul Specific RSO 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Operațiunea C - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investitii în clădiri publice.

În cadrul apelului de proiecte vor fi finanțate:

  • investițiile în clădirile publice în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor etc, precum și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul eficienței energetice) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.

Solicitanți eligibili:

  • Instituții publice din subordinea Autorităților Publice Centrale: instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului (definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare).
  • Autoritățile și instituțiile publice locale - Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ), definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale, definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale

Bugetul alocat apelului de proiecte 45.036.529,56 euro, din care:

  • FEDR – 38.281.050,028 euro;
  • Buget de Stat – 6.755.479,532 euro.

Perioada de depunere a proiectelor:           

  • 01 aprilie 2024, ora 08:00;
  • 30 septembrie 2024, ora 12:00.

Pregătirea cererilor de finantare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Mai multe detalii despre apelul de proiecte, găsiți la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid2221cladiri-publice--promovarea-eficientei-energetice-si-reducerea-emisiil/apel/55

 

 

Distribuie aceasta pagină pe :