A fost publicată Instrucțiunea 11 privind depunerea unor documente obligatorii la momentul contractării de către beneficiarii proiectelor etapizate

Autoritatea de Management a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 a publicat Instrucțiunea 11 privind depunerea unor documente obligatorii la momentul contractării de către beneficiarii proiectelor etapizate.

Astfel, în vederea demonstrării de către beneficiarii proiectelor etapizate a faptului că există o pistă de audit separată, detaliată şi completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei  I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape, aceștia vor prezenta un document în care să evidențieze bugetul la 31.12.2023, detaliind pentru fiecare linie bugetară sumele solicitate, respectiv sumele autorizate de AM POR 2014-2020, conform Anexei 1 la prezenta Instrucțiune. În situația în care nu a fost autorizată plata finală se va menționa valoarea solicitată în cerere/cererile de rambursare neavizate.

Prezenta Instrucțiune a intrat în vigoare odată cu publicărea sa pe site-ul www.2021-2027.adrmuntenia.ro, la următoarea adresă: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/docs/40/instructiuni.

Distribuie aceasta pagină pe :