Corrigendum pentru ghidul destinat microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a emis Corrigendum numărul 1 pentru Ghidului Solicitantului „Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/A, Obiectivul Specific RSO 1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”. Astfel, au fost făcute următoarele modificări:

  • 1.1 Secţiunile din Ghidul Solicitantului, opţiunile şi punctajele aferente subcriteriilor din cadrul Grilei de evaluare tehnică şi financiară se modifică în conformitate cu Anexa_Sinteza modificărilor, parte integrantă din prezentul corrigendum.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid1113a--intensificarea-cresterii-durabile-si-a-competitivitatii-microintrep/apel/51

Distribuie aceasta pagină pe :