Corrigendum-ul numărul 3 pentru ghidul destinat microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia

PR SM 1.3 A_1.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a emis Corrigendum-ul numărul 3 pentru Ghidului Solicitantului „Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/A, Obiectivul Specific RSO 1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

Astfel, au fost modificate următoarele capitole:

5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

Anexa 5.1 Instrucţiuni ETF

Anexa 7 Plan de afaceri. Macheta consolidat Corrigendum 3

Anexa 7.1 Instrucțiuni privind completarea Machetei Analiza și previziunea financiară

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid1113a--intensificarea-cresterii-durabile-si-a-competitivitatii-microintrep/apel/51

Distribuie aceasta pagină pe :