Etapizate: Ghidul specific pentru învățământul profesional, tehnic și educația adulților, lansat în consultare publică

Luni, 25.03.2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică:

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea 5 - O regiune educată, Obiectivul Specific RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Operațiunea C – Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în  educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, proiecte etapizate.

Beneficiari eligibili:

  • Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt cei menționați în Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020, anexată ghidului.
  • Forma de constituire a solicitanților/partenerilor va fi identică cu cea din proiectele sprijinite din POR 2014-2020.

Activitățile eligibile:

  • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea unităților de învățământ publice și a campusurilor școlare publice pentru formarea profesională prin învățământ profesional și tehnic (școli profesionale), învățământ dual public;
  •  Dezvoltarea de aplicații și soluţii în vederea digitalizării procesului educaţional, precum și dotarea cu echipamentele necesare;
  •  Comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data publicării ghidului în consultare, până în data de 09.04.2024.

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți, se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri” deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid4542cetapizate--sprijin-acordat-invatamantului-profesional-tehnic-si-educa/apel/207

Distribuie aceasta pagină pe :