Ghidul specific pentru eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, lansat în consultare publică

Marți, 23 mai a.c., Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: „Eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale”, din cadrul Priorității 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, Obiectivul Specific 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Operațiunea Operațiunea B - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale.

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate, se vor transmite prin intermediul formularului de feedback, publicat în pagina de prezentare a fiecărui ghid, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, până în data de 16.06.2023.

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți, se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri” deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 – 2021-2027.adrmuntenia.ro, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid2221b--promovarea-eficientei-energetice-si-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-/apel/97

WhatsApp Image 2023-05-23 at 13.21.34_1.jpeg
Distribuie aceasta pagină pe :