Ghidul specific pentru infrastructura verde-albastră, lansat în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează joi, 31.08.2023, în consultare publică „Ghidul Solicitantului -  Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră”, din cadrul Priorității 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, Obiectivul Specific 2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, Operațiunea: Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră.

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a cererii de finanţare de către solicitanţi.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, deschisă pentru Ghidul Solicitantului menționat mai sus, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare de la data publicării ghidului în consultare, până la data de 22 septembrie 2023, ora 12:00. 
Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți se vor transmite la adresa de e-mail indicată  de petenți. Aceste raspunsuri se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri”, deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice, conform prevederilor Art.4, alin.(3) din O.U.G. nr. 23/2023.
Ghidul poate fi consultat pe site-ul dedicat Programului Sud-Muntenia 2021-2027: 2021-2027.adrmuntenia.ro, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid2227--intensificarea-actiunilor-de-protectie-si-conservare-a-naturii-a-bio/apel/134 

Distribuie aceasta pagină pe :