Ghidurile specifice pentru dezvoltare – inovare – cercetare, în consultare publică

Marți, 31.10.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică încă două ghiduri:

  • „Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării”, din cadrul Priorității 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul Specific RSO1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, Operațiunea B.1 - Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale în vederea creșterii nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării,  în cadrul apelului de proiecte cu nr. PRSM/ID/1/1/1.1/B.1

 

  • „Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare și a mediului de afaceri  în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării”, din cadrul Priorității 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul Specific RSO1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, Operațiunea B.2 - Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare și a mediului de afaceri în vederea creșterii nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării,  în cadrul apelului de proiecte cu nr. PRSM/ID/1/1/1.1/B.2

Ghidurile solicitantului conţin informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a cererii de finanţare de către solicitanţi.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare de la data publicării ghidului în consultare, până în data de 22.11.2023.

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți, se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri” deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice.

Ghidurile pot fi consultate pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 – 2021-2027.adrmuntenia.ro, la adresele:

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid1111b1--dezvoltarea-capacitatilor-de-cercetare--dezvoltare--inovare-a-orga/apel/145

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid1111b2--dezvoltarea-capacitatilor-de-cercetare--dezvoltare--inovare-a-orga/apel/146

Distribuie aceasta pagină pe :