Începe consultarea publică pentru ghidul specific destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar

Joi, 18 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: „Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, Prioritatea 5 - O regiune educată, Obiectivul Specific 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Operațiunea A - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate, se vor transmite prin intermediul formularului de feedback, publicat în pagina de prezentare a fiecărui ghid, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, până în data de 13 iunie 2023.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 – 2021-2027.adrmuntenia.ro, link: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid4542a--sprijin-acordat-invatamantului-anteprescolar-si-prescolar-pentru-im/apel/95

Distribuie aceasta pagină pe :