Instrumente financiare propuse în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia propune două instrumente financiare destinate autorităților publice locale și persoanelor fizice. Instrumentele propuse în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, sunt: „Infrastructura de afaceri și de turism” și „Eficiența energetică în locuințe individuale”. Alocarea financiară pentru cele două instrumente este de 273,72 milioane euro, din care 232,67 milioane euro FEDR și 41,05 milioane euro Buget de Stat.

Vor putea fi finanțate:

  • Investiții în clădirile rezidențiale (inclusiv locuințe individuale și sociale) în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor, etc.) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie;
  • Promovarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri și parcurilor industriale, inclusiv furnizarea de servicii specializate necesare dezvoltării companiilor găzduite (consultanță juridică, acces la finanțare, identificare de parteneri și cooperare, etc);
  • Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de turism și agrement.

Avantajele utilizării instrumentelor financiare:

  • Reducerea costului creditului, cerințe reduse de garantare și perioadă lungă de grație pentru beneficiarii finali prin împrumuturi cu partajarea riscului între investitorii publici și privați;
  • Stimularea cererii din partea beneficiarilor finali și acoperirea deficitului de viabilitate al proiectelor prin acordarea de grant nerambursabil.

Pentru a afla mai multe detalii despre instrumentele financiare propuse în cadrul Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, puteți accesa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/instrumente-financiare/static/88

Distribuie aceasta pagină pe :