PRSM/ID/1/1/1.2/A - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia

PRSM/ID/1/1/1.2/A - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia În așteptare

Prioritate

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO1.2 - „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.2/A - „PRSM/ID/1/1/1.2/A - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia”

Acțiuni indicative

 • Investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare, precum și achiziția, dezvoltarea, testarea și pilotarea soluțiilor și aplicațiilor digitale (PaaS, SaaS, etc).
 • Finanțarea operațiunii de importanță strategică „Centrul de Date Regional Sud Muntenia”.

În cadrul operațiunii de importanță strategică „Centrul de Date Regional Sud Muntenia” se vor finanța următoarele activități:

 • Construirea și dotarea unui centru de date.
 • Extinderea infrastructurii TIC (cabluri de fibră optică și echipamente de comunicații de mare capacitate).
 • Dezvoltarea/ extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în vederea asigurării necesarului de energie electrică.
 • Realizarea infrastructurii de climatizare eficientă energetic.
 • Instalarea sistemului de detectare și stingere a incendiilor cu gaz inert pentru a asigura protectia intregii infrastructuri a centrului de date.
 • Realizarea infrastructurii TIC în cadrul centrului de date (echipamente de procesare, stocare, comunicații, software de virtualizare)
 • Achiziționarea de licențe pentru software de virtualizare și securitate cibernetică, inclusiv echipamente de specialitate.
 • Implementarea sistemului de securitate ( control acces, monitorizare video, antiefracție).
 • Implementarea infrastructurii rețelei de monitorizare și management.
 • Platforme și servicii software (PaaS, SaaS).
 • întărirea capacității administrative a solicitanților în domeniul digitalizării (cursuri și training-uri pentru autoritățile publice și personalul STS).

Obiectivul specific RSO1.2 - „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice” este parte din Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Intervențiile sprijinite de acest Obiectiv specific vor implementa în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia elemente inovatoare și noi funcționalități digitale care conduc la livrarea și transformarea eficientă, accesibilă și la costuri reduse ale serviciilor, produselor și proceselor publice, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Acestea sunt destinate cetățenilor și întreprinderilor și sunt adaptate specificului local. De asemenea, sunt sprijinite dezvoltarea, testarea și pilotarea de noi servicii și aplicații digitale, integrabile, ce asigură interoperabilitatea cu alte soluții locale, regionale sau terțe. Soluțiile conțin TIC și elemente de tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon, sunt scalabile, transparente și pot fi replicate în alte administrații.

Sunt încurajate activitățile care permit prelucrarea sau colectarea datelor pentru a permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și dezvoltarea și implementarea de soluții bazate pe IA.

Serviciile publice dezvoltate vor respecta cerințele de accesibilitate pentru site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public pentru a permite ca site-urile și aplicațiile mobile respective să fie accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare. Intervențiile sprijinite vor contribui la furnizarea de servicii noi sau îmbunătățite către cetățeni și companii, participând astfel la dezvoltarea inteligentă și transformare economică inovatoare a regiunii.

Totodată, prin acest Obiectiv specific se va finanța operațiunea de importanță strategică (OIS) „Centrul de Date Regional Sud Muntenia”. Dezvoltarea și implementarea acestei OIS se va face cu respectarea „Codului european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”.

Potențiali aplicanți în cadrul Obiectivului specific RSO1.2 - „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice” sunt:

 • autorități publice locale și centrale, precum și parteneriatul între acestea;
 • parteneriatul dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și cele șapte unități administrativ-teritoriale județ din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.
Versiuni anterioare:
  Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
09.02.2023
Sfârșit consultare:
03.03.2023

Obiectiv de politică

OP.1 - O Europă mai inteligentă”

Alocare financiară

Total:
47.058.823,61
FEDR:
40.000.000,00 €
Buget Național:
7.058.823,61 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

Parteneriatul dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în calitate de lider de parteneriat, și UAT-urile Județ din Regiunea Sud-Muntenia.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă
500.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă
47.500.000,00 €

Cofinanțare aplicant

0% - grant nerambursabil.