Primul Apel de proiecte lansat în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Începând cu 1 februarie 2024, ora 8:00, începe depunerea de proiecte în cadrul apelului destinat drumurilor județene - Prioritatea P4 - O regiune mai accesibilă", Obiectivul Specific RSO.3.2 - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)", în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Prin această intervenție se vor finanța reabilitarea, modernizarea, extinderea în reţeaua de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducere a impacturilor semnificative asupra Infrastructurii Verde-Albastre (IVA) și realizarea conectivităţii coridoarelor ecologice (doar acolo unde este relevant), realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc).

Totodată se vor finanța reabilitarea, modernizarea, extinderea pentru descongestionarea și fluidizarea traficului prin intervenții în infrastructura rutieră de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, poduri, etc).

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 195.415.942,72 de euro, disponibili pentru unitățile administrativ-teritoriale județene pentru a reabilita, moderniza și extinde rețeaua de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia!

Solicitanți eligibili sunt:

  • Unitate administrativ-teritorială județ;
  • Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:

- județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e) (inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean).

- județ-județ (două sau mai multe).

Pregătirea cererilor de finantare se va realiza în baza documentelor publicate pe site-ul programului, https://2021-2027.adrmuntenia.ro/, întrucât sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea apelului de proiecte înainte de data de începere a depunerii proiectelor.

Apelul este de tip necompetitiv și are termen-limită de depunere. Astfel, perioada de depunere a proiectelor se încheie în data de 31 decembrie 2024, ora 14:00.

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul următor: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid3432--dezvoltarea-si-cresterea-unei-mobilitati-nationale-regionale-si-loca/apel/54

Distribuie aceasta pagină pe :