Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 finanțează proiecte implementate în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia ce conduc la valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, la creșterea durabilă a competitivității microîntreprinderilor și IMM-urilor, la sprijinirea activităților de cercetare - inovare și a transferului tehnologic, precum și la dezvoltarea competențelor în domeniile de specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Potențiali aplicanți în cadrul acestei priorități pot fi:

 • microîntreprinderile;
 • IMM-urile;
 • întreprinderile mari;
 • unitățile administrativ-teritoriale;
 • autorități publice locale și centrale;
 • organizațiile de cercetare;
 • entitățile de transfer tehnologic;
 • incubatoare de afaceri;
 • parcuri industriale;
 • clustere;
 • parteneriate între entitățile enumerate anterior.

Prioritatea 1 - „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” are patru Obiective specifice:

 • RSO1.1 - „Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate”;
 • RSO1.2 - „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”;
 • RSO1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”;
 • RSO1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat”.