Ghiduri consultare publică

Documente
31 octombrie 2023 Descărcați (9.6 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.1/B.2

PRSM/ID/1/1/1.1/B.2 - Dezvoltarea capacităților de cercetare - dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare și a mediului de afaceri  în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării

31 octombrie 2023 Descărcați (9.9 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.1/B.1

PRSM/ID/1/1/1.1/B.1 - Dezvoltarea capacităților de cercetare - dezvoltare - inovare a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării

29 septembrie 2023 Descărcați (10 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.1/A

PRSM/ID/1/1/1.1/A - Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntrepinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă

29 septembrie 2023 Descărcați (4.9 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/4/5/4.2/C

PRSM/ID/4/5/4.2/C - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în  educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

1 septembrie 2023 Descărcați (9.9 Mb)

Ghid consolidat pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.3/B

Ghid consolidat în urma procesului de consultare publică pentru Apelul PRSM/ID/1/1/1.3/B - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

1 septembrie 2023 Descărcați (9.9 Mb)

Ghid consolidat pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.3/A

Ghid consolidat în urma procesului de consultare publică pentru Apelul PRSM/ID/1/1/1.3/A - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

31 august 2023 Descărcați (7.2 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/2/2/2.7

PRSM/ID/2/2/2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră

18 august 2023 Descărcați (8.5 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/5/6/5.2/B

PRSM/ID/5/6/5.2/B - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud Muntenia (municipii - altele decât municipiile reședință de județ, și orașe)

18 august 2023 Descărcați (8.5 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/5/6/5.1/B

PRSM/ID/5/6/5.1/B - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud Muntenia (municipii reședință de județ și zonele urbane funcționale ale acestora)

31 iulie 2023 Descărcați (1.3 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.4

PRSM/ID/1/1/1.4 - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

31 iulie 2023 Descărcați (8.5 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.2/B

PRSM/ID/1/1/1.2/B - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare

30 iunie 2023 Descărcați (3.1 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/2/3/2.8/A

PRSM/ID/2/3/2.8/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă

30 iunie 2023 Descărcați (3.3 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/2/3/2.8/B

PRSM/ID/2/3/2.8/B - Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/5/6/5.2/A

PRSM/ID/5/6/5.2/A - Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/5/6/5.1/A

PRSM/ID/5/6/5.1/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/2/2/2.1/B

Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/4/5/4.2/A

Apel PRSM/ID/4/5/4.2/A - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

9 februarie 2023 Descărcați (1.4 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.3/A

Apelul PRSM/ID/1/1/1.3/A - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.3 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.3/B

Apel PRSM/ID/1/1/1.3/B - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.6 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/4/5/4.2/B

Apel PRSM/ID/4/5/4.2/B - Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

9 februarie 2023 Descărcați (1.5 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/3/4/3.2

Apel PRSM/ID/3/4/3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.2 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.2/A

Apel PRSM/ID/1/1/1.2/A - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.3 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/2/2/2.1/clădiri publice

Apel PRSM/ID/2/2/2.1/clădiri publice - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice