Ghiduri consultare publică

Documente

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/5/6/5.2/A

PRSM/ID/5/6/5.2/A - Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/5/6/5.1/A

PRSM/ID/5/6/5.1/A - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/2/2/2.1/B

Apel PRSM/ID/2/2/2.1/B - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/4/5/4.2/A

Apel PRSM/ID/4/5/4.2/A - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

9 februarie 2023 Descărcați (1.4 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.3/A

Apelul PRSM/ID/1/1/1.3/A - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.3 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.3/B

Apel PRSM/ID/1/1/1.3/B - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.6 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/4/5/4.2/B

Apel PRSM/ID/4/5/4.2/B - Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

9 februarie 2023 Descărcați (1.5 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/3/4/3.2

Apel PRSM/ID/3/4/3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.2 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/1/1/1.2/A

Apel PRSM/ID/1/1/1.2/A - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia

9 februarie 2023 Descărcați (1.3 Mb)

Ghid în consultare publică pentru apelul PRSM/ID/2/2/2.1/clădiri publice

Apel PRSM/ID/2/2/2.1/clădiri publice - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice