Întrebări și răspunsuri pentru ghidurile ce s-au aflat în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a publicat întrebările și răspunsurile pentru ghidurile ce s-au aflat în consultare publică, în perioada 29 septembrie - 23 octombrie 2023:

  • Prioritatea 1- „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul specific RSO1.1„Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate”, Operațiunea PRSM/ID/1/1/1.1/A - „PRSM/ID/1/1/1.1/A - Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntrepinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă”;
  • Prioritatea 5 - „O regiune educată”, Obiectivul specific RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, Operațiunea PRSM/ID/4/5/4.2/C - „PRSM/ID/4/5/4.2/C - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”.

Vă mulțumim pentru observațiile, recomandările utile și întrebările clar fundamentate, pe care le-am luat în considerare și vă rugăm să rămâneți la fel de implicați și în următoarele etape ale implementării Programului, așa încât să creăm împreună cadrul propice pentru o absorbție cât mai bună la nivelul regiunii a celor 1,57 miliarde de euro.

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid1111a--sprijinirea-investitiilor-in-activitati-de-cercetare--inovare-in-mi/apel/140

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid4542c--sprijin-acordat-invatamantului-profesional-tehnic-si-educatiei-adul/apel/139

Distribuie aceasta pagină pe :