Varianta consolidată a ghidurilor destinate mediului privat din regiunea Sud-Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027 anunță publicarea variantei consolidate a ghidurilor PRSM/ID/1/1/1.3/A - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia și PRSM/ID/1/1/1.3/B - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, elaborată în urma consultării publice, întâlnirilor tehnice cu Comisia Europeană și aprobării criteriilor de evaluare și selecție în Comitetul de Monitorizare a Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Lansarea oficială a apelurilor de proiecte se va face prin MySMIS 2021, la momentul îndeplinirii condițiilor prevăzute la art.3, alin. 11 din OUG nr. 23/2023, aprobării schemelor de minimis și ajutor de stat de către Consiliul Concurenței.

Conform legislației în vigoare apelurile de proiecte, cu excepția celor lansate în cadrul programului de asistență tehnică și a priorităților de asistență tehnică din cadrul programelor, nu pot fi lansate dacă autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, nu are asigurate resursele necesare pentru evaluarea și selecția cererilor de finanțare. Prin resurse necesare se înțelege existența cel puțin a următoarelor: sistemul informatic MySMIS/SMIS funcțional, implementarea măsurilor de interoperabilitate, proceduri operaționale aprobate, evaluatori disponibili sau care vor fi disponibili la data și/sau pe parcursul etapelor de evaluare și selecție, resursele financiare necesare.

Eventualele modificări apărute în urma schimbărilor legislative sau aprobării schemelor, vor fi supuse reaprobării Comitetului de Monitorizare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 și vor face obiectul unor corrigendumuri.

ADR Sud-Muntenia a avut în consultare publică cele două ghiduri destinate mediului privat, în perioada 9 februarie - 3 martie 2023, iar lista cu întrebări și răspunsuri a fost publicată în luna aprilie 2023, pe site-ul dedicat PR Sud-Muntenia 2021-2027.

Ghidurile consolidate pot fi consultate pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 – 2021-2027.adrmuntenia.ro, la adresele:

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/document/473/ghidul-consolidat-1-3-B.rar

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/document/472/ghidul-consolidat-1-3-A.rar

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia este Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,57 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publicat pe site-ul dedicat Programului, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/program/static/60, precum și pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud ‐ Muntenia 2021‐2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295   

 

 

 

Distribuie aceasta pagină pe :